רשיונות מסחר וביטוח

פעילות הבורסה שלנו מצוידת בכל הרשיונות הנדרשים, ניתן לצפות בהם כאן בצילום או באתר הרשיונות הקנדי.

ביטוח כספים

We use coincover for Private key insurance

For theft, tech & Crime of wallets -anything above 30M goes to Cold storage at Prime Trust Qualified Custody

רשיון שיווק